Patronat honorowy Pełnomocnika do spraw ochrony miejsc pamięci – Wojciecha Labudy

Prezes Stowarzyszenie MANKO Głos Seniora - Łukasz Salwarowski otrzymał od Pana Wojciech Labuda - Pełnomocnik ds. ochrony miejsc pamięci specjalne podziękowanie za działania związane z upamiętnianiem osób, które walczyły dla naszego kraju, wspierały nasz kraj w czasie wojny oraz oddawali zań życie.

Pan Wojciech Labuda - pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci, objął patronatem honorowym projekt Nieznani Bohaterowie Niebios.

Dziękujemy za docenienie i wyróżnienie naszego przedsięwzięcia.