13 film z cyklu Nieznani Bohaterowie Niebios

13 film z cyklu Nieznani Bohaterowie Niebios nagrany przez Głos Seniora jest poświęcony

Katastrofie Liberatora w Nieszkowice Wielkie Zobacz film

Dziękujemy za pomoc w realizacji i udział: Prezesowi Stanislaw Wojdyla, prezesowi Krakowskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Robertowi Springwaldowi Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie, Pani Anna Gut - Dyrektor Zespół Szkół Gminnych im. Lotników Polskich w Nieszkowicach Wielkich, Ewa Hołota, Jerzy Janiszewski, Michal Bialewicz, Krzysztofowi Wątrobie oraz Janowi Jelińskiemu z Koła Łowieckiego ŁOŚ w Gmina Bochnia. Film zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, pod patronatem Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Przewodniczącej w Sejmiku Małopolskim Marta Mordarska, Patronat Honorowy: Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak, Wojciech Labuda - Pełnomocnik ds. ochrony miejsc pamięci.

Cześć i Chwała Bohaterom!