Nieznani Bohaterowie Niebios w Jeleśni

13 września 1944 r aliancki bombowiec B-24 „Dinah Might”, został zestrzelony przez Niemców i lądował awaryjnie. Zginęło wówczas dwóch członków załogi, a ośmiu trafiło do niewoli. W tym dniu przedstawiciele Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora będący organizatorami kampanii Nieznani Bohaterowie Niebios, wzięli udział w rocznicowym spotkaniu pod pomnikiem lotników w Gmina Jeleśnia Urząd Gminy.

Prezes Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora, Łukasz Salwarowski złożył kwiaty i wręczył dyplomy Strażników Pamięci Nieznanych Bohaterów Niebios osobom, dzięki którym pod Urzędem Gminy znajduje się najpiękniejszy pomnik pamięci lotników alianckich w Polsce i dzięki którym co roku odbywa się tutaj piękna międzypokoleniowa uroczystość z udziałem seniorów, młodzieży szkolnej i wielu zaproszonych gości.

Dyplomy otrzymali:

  • Jan Suchoń - świadek katastrofy i fundator pomnika,
  • Józef Suchoń - Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi żywieckiej, koło Jeleśnia

Gratulacje i podziękowania dla organizatorów i partnerów spotkania: Pana Jana Suchonia, Józefa Suchonia, Pani Wójt Gminy Jeleśnia, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Stowarzyszenia Seniorow Lotnictwa Wojskowego RP, oddział krakowski na czele z Prezesem Stanislaw Wojdyla i Jerzy Janiszewski. Pozdrowienia także dla naszego ambasadora Stefan Majewski.

Więcej informacji i o historii pomnika, znajdziesz na naszej stronie: https://cutt.ly/cCUHjsU