ODDANO CZĘŚĆ LOTNIKOM W SĘKOWEJ!

Zobacz relację w Magazynie Ogólnopolski Głos Seniora👉

79 lat temu bombowiec Halifax, który niósł pomoc walczącej Warszawie, został zestrzelony przez niemieckie lotnictwo. Głos Seniora, organizator kampanii Nieznani Bohaterowie Niebios, oddał cześć poległym lotnikom podczas uroczystości w gminie Sękowa, należącej do programu Gmina Przyjazna Seniorom.

Kampanię zrealizowano przy wsparciu Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego.