Jak długo będziemy o nich pamiętać, tak długo będą żyć

Książką i filmem pragniemy przywrócić świadomości historycznej Polaków Bitwę o Paliwo oraz bohaterstwo załóg wykonujących misje zrzutowe dla Armii Krajowej. Chylimy czoła przed ofiarą tysięcy polskich i alianckich lotników złożoną na ołtarzu wolności.


Nad Europą zginęło 40 000 lotników amerykańskich, co dwudziesty zginął nad Polską. Kilka tysięcy polskich i brytyjskich lotników spoczywa na cmentarzach w Krakowie, Poznaniu i Malborku.


Tym młodym chłopcom wojna odebrała radość bycia seniorem, dlatego wydawca „Głosu Seniora” Stowarzyszenie Manko we współpracy z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie w Krakowie i Fundacją im. Tadeusza Kościuszki postanowiło upamiętnić ich projektem „Nieznani Bohaterowie Niebios”. Mamy nadzieję, że ten nietypowy przewodnik zachęci „dziadków i wnuków” do wędrowania Lotniczymi Szlakami Małopolski.