28 sierpnia 1944 r. – Banica – Krzywa koło Sękowej –katastrofa samolotu Polskiej Eskadry 1586 Specjalnego Przeznaczenia RAF – HP59 Halifaxa 27 sierpnia 1944 r. załoga kpt. naw. Franciszka Omylaka oraz ppor. pil. Kazimierza Widackiego wystartowała z Włoch do swojego piątego lotu zrzutowego z pomocą dla walczącej Warszawy. Ze względu na uziemienie własnego samolotu ze 148 Dywizjonu Specjalnego Przeznaczenia RAF wypożyczony został Halifax o oznaczeniach własnych FS-P (JP 295). W drodze powrotnej samolot został zestrzelony przez nocny myśliwiec JU-88C/G dowodzony przez Oberfeldwebela (sierż. st.) Rudolfa Düdinga. 13 września 1944 r. – Koniówka koło Czarnego Dunajca –katastrofa samolotu 15 Armii Sił Powietrznych USAF tającej F– La ortecy B-17. 13 września 1944 r. na torfowiskach w okolicach Koniówki rozbiła się amerykańska Latająca Forteca B-17 – bombowiec z 483 Grupy Bombowej 15 AF.


Samolot brał udział w bombardowaniu fabryki syntetycznego paliwa w Blachowni Śląskiej. Część załogi bombowca uratowana została przez żołnierzy AK i miejscowych górali. Dowódca por. Everett J. Robson i 4 lotników dostało się do niewoli. Pięciu pozostałych członków załogi zostało uratowanych przez żołnierzy placówki AK „Limba”, którzy doprowadzili ich na Stare Wierchy, gdzie stacjonował oddział 1 PSP AK mjr. Andrzeja Stobrawy ps. „Borowy”.

Lotnicy dzielili partyzanckie dole i niedole życia partyzanckiego do stycznia 1945 r. W lutym 1945 r. przez Kijów i Odessę wrócili do USA. Fot. Latająca Forteca B-17 – rekonstrukcja. Autor Krzysztof Wielgus W budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej organizowana jest Izba Pamięci, w której zebrane zostały ocalałe fragmenty tego samolotu.

Upamiętnienie:

Pomnik przy drodze w Banicy - Krzywa,

Cmentarz Lotników Alianckich - Cmentarz rakowicki - Kraków

Dojazd: Z  Gorlic drogą nr 977 , skręt na Gładyszów w kierunku wsi Krzywe